Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving, ook wel een “staat van bevinding” genoemd, is een gedetailleerde vaststelling van de feitelijke toestand van onroerend goed op een bepaald moment. Het document vermeldt alle bijzonderheden en kenmerken van het goed en is meestal aangevuld met foto’s ter verduidelijking.
Ook facturen van onderhoud van tuin en/of gasketel kunnen als bewijs toegevoegd worden zodat duidelijk is dat deze goed werden onderhouden. Bovendien kan je dan bij het einde van de overeenkomst ook de facturen van dit onderhoud vragen. 

Dergelijke plaatsbeschrijving wordt telkens aangemaakt bij de aanvang en bij het stopzetten van een huurcontract.

De wet stelt uitdrukkelijk dat de plaatsbeschrijving ‘op tegenspraak’ moet zijn opgemaakt, dit betekent dat de partijen de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn bij de opmaak van deze plaatsbeschrijving en vervolgens hun opmerkingen kunnen geven aan de plaatsbeschrijver. 

Het is zelfs aangewezen dat de huurder aanwezig is en het document mee ondertekent zodat er achteraf geen discussie mogelijk is over de partijdigheid van de plaatsbeschrijver. Zorg dus dat beide partijen getekend hebben voor de intrede en/of uittrede.