EPC niet-residentieel

Het EPC voor niet-residentiële eenheden heet EPC NR (Niet-Residentieel). Dit EPC geeft de energiezuinigheid weer van een gebouweenheid die gebruikt wordt als kantoor, school, winkel, ziekenhuis,… en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. 

Het EPC NR is sinds 1 januari 2023 verplicht bij de verkoop (en opstalrecht en erfpacht) en bij verhuur (afsluiten van een nieuw huurcontract) van niet-residentiële gebouweenheden. Vanaf 1 mei 2023 is een EPC NR verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom

Een energieprestatiecertificaat moet vanaf 2023 opgemaakt worden bij overdracht en verhuur. De verplichting om over een EPC NR te beschikken, zal stap voor stap verscherpen tot elke grote niet-residentiële gebouweenheid in 2026 over een EPC beschikt, ook zonder dat het overgedragen of verhuurd wordt.

De overheid en publieke organisaties hebben een voorbeeldfunctie en zet daarom enkele stappen al vroeger.

 • 2023: Vanaf 1 januari 2023 moet een niet-residentiële gebouweenheid bij verkoop, bij erfpacht, bij opstalrecht of bij het afsluiten van een nieuw huurcontract verplicht over een EPC NR beschikken. Vanaf 1 mei 2023 wordt deze verplichting uitgebreid naar alle notariële overdrachten(open definitie) in volle eigendom.
  • Op het moment dat de gebouweenheid(open definitie) wordt aangeboden voor bijvoorbeeld verkoop of verhuur, moet het EPC NR beschikbaar zijn.
  • Op het moment van de overdracht(open definitie) (uiterlijk op de datum van het verlijden van de akte of het vestigen van het opstalrecht of de erfpacht), moet het EPC NR aan de nieuwe eigenaar of nieuwe huurder bezorgd zijn.
  • uitzonderingen gelden voor
   • tijdelijke constructies (minder dan 2 jaar in gebruik)
   • kleine alleenstaande gebouweenheden met bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 50 m².
 • 2024: vanaf 1 januari 2024 moeten alle gebouweenheden van publieke gebouwen en overheidsgebouwen beschikken over een EPC voor niet-residentiële gebouwen. Het huidige EPC Publiek kan dus niet langer gebruikt worden om aan de verplichtingen voor publieke gebouwen te voldoen. Voor publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 250m² geldt bovendien een uithangplicht.
  Uitzondering voor kleine niet-residentiële publieke gebouwen: om aan de uithangplicht te voldoen, kan tot uiterlijk 1 januari 2025 een EPC Publiek gebruikt worden, op voorwaarde dat de metingen opgestart zijn voor 1 januari 2023 en dat het EPC uiterlijk op 1 februari 2024 werd ingediend. Nadien kan enkel nog een EPC kNR of een EPC NR gebruikt worden.
 • 2025: Vanaf 1 januari 2025 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheidmet een bruikbare vloeroppervlakte groter dan of gelijk aan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht overdracht of verhuur.
 • 2026: Vanaf 1 januari 2026 moet elke grote niet-residentiële gebouweenheid met een bruikbare vloeroppervlakte kleiner dan 1000 m² over een EPC NR beschikken, ongeacht verkoop (en andere overdrachten) of verhuur.